سوزش سر دل یا حمله قلبی

سوزش سر دل یا حمله قلبی سوزش سر دل یا همان سوزشی که در ناحیه شکم و قفسه سینه اتفاق می افتد یکی از علائمی است که ممکن است نشان دهنده حمله قلبی باشد، گرچه این سوزش در موارد بسیار زیادی به سیستم گوارشی شما برمی گردد و مسئله مهمی نیست و درحقیقت تفاوت زیادی … ادامه خواندن سوزش سر دل یا حمله قلبی