درد قفسه سینه

درد قفسه سینه می تواند ناشی از هر چیزی از درد عضلانی گرفته تا حمله قلبی باشد و هرگز نباید نادیده گرفته شود. اما گاهی لازم است بدون اتلاف وقت اورژانس را خبر کنید. چه زمانى باید درد قفسه سینه جدى تر گرفته شود؟ ✅ زمانى که درد شدید باشد. ✅ به قفسه ى سینه … ادامه خواندن درد قفسه سینه