دکتر صادقی قهرودی
متخصص قلب و عروق ، آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

از دکتر پبرسید

ضعف شديد پس از عمل فنر زدن رگ قلب - پرسش 232

6+