دکتر صادقی قهرودی
متخصص قلب و عروق ، آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

از دکتر پبرسید

خونریزی از جای آنژیوگرافی - پرسش 129

6+